Közgyűlési meghívó

Kedves Egyesületi Tagok, Sajtkészítők, Sajtbarátok!

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete fontos mérföldkő előtt áll: az Egyesület vezetésének megújítása és a stratégiai irányok megismertetése érdekében a soron következő Közgyűlés kiemelt fontosságú. Tagjaink részvételére feltétlenül számítunk ennek a feladatnak a zökkenőmentes lebonyolításában, de lehetőséget nyújtunk az eddig nem tagok számára is, hogy hosszú távon részeseivé váljanak az Egyesület működésének.

A Magyar Sajtkészítők Egyesületének tagja, aki 2021-es évre érvényes tagdíjbefizetéssel rendelkezik és elfogadja az alapszabályt. Erre a Közgyűlés megtartásáig még van lehetőség azok számára, akik részt vennének a közgyűlés munkájában.

A közgyűlés időpontja: 2021. december 1., szerda, 16:00-17:30

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. december 4., szombat, 16:00-17:30

A közgyűlés helyszíne: Etyek, Újhegyi út 116. (Hegedűs Sajtműhely)

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. napirendi pont: Ügyrendi kérdések: Levezető elnök, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető választás. Szavazás.
 2. napirendi pont: 2020. év pénzügyi beszámolójának bemutatása és elfogadása
 3. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület 2021-es tevékenységeiről (Kovács László, Hegedűs Imre)
 4. napirendi pont: Stratégiai koncepció bemutatása (Király Gellért)
 5. napirendi pont: Elnökségi tagok és felügyelőbizottság választása (Jelölőbizottság tagjai: Kerekesné dr. Mayer Ágnes, dr. Kovács Gyöngyi, Maszlik Zoltán):
  1. az Egyesület elnökségének tagjaira vonatkozó jelöltállítás
  1. az Egyesület elnökségi tagjainak megválasztása

Jelöltállítás:

Az Egyesület tagjainak jogában áll bárkit, akit érdemesnek tart a feladatra a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnökségébe jelölni.

Jelöléseket az alábbi feladatkörökre lehet tenni (kérjük a tagokat, hogy ezt tüntessék fel a jelölt neve mellett):

 • képzésért felelős elnökségi tag
 • szakmai kapcsolatokért felelős elnökségi tag
 • agrár kapcsolatokért felelős elnökségi tag
 • sajtbírálatért felelős elnökségi tag
 • pénzügyekért felelős elnökségi tag
 • kommunikációért felelős elnökségi tag

A két alelnök a fenti elnökségi tagok közül fog kikerülni, az elnök személyét pedig a jelöltek közül az újonnan felálló elnökség tagjai választják meg.

A Közgyűlés az elnökségi tagok megválasztását követően a Felügyelő bizottság tagjait is megválasztja, személyükre szintén kérnénk a tagokat, hogy tegyenek javaslatot. A Felügyelő bizottság 3 tagú, közülük 1 fő a bizottság elnöke.

Kérjük szépen tisztelt egyesületi tagokat, hogy a közgyűlésen való részvételi szándékukat 2021. november 26-ig jelezzék az alábbi űrlapon: https://forms.gle/bk8KQpfGLpukMZSe9

Az egyesület 2020. évi pénzügyi beszámolója az alábbi linken letölthető:

Köszönettel,

Kovács László, elnök